Sammallusta

Olen koulutukseltani biologi, kasvitieteilijä. Pro gradun tein Itä-Fennoskandian puilla kasvavista sammalista ja erityisesti siitä miten ne ilmentävät ilmastollisia seikkoja.

Vuoden 1981 jälkeen liityin opettajani prof. emer. Timo Koposen hankkeeseen tehtävänäni selvittää Uuden Guinean maksasammalia. Tutkimus laajeni koko Länsi-Melanesiaan ja muualle Kaakkois-Aasiaan ja varsinkin Kiinaan. Tutkimus on lähinnä systematiikkaa, taksonomiaa ja kasvimaantiedettä.

Työskentelen Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon kasviyksikössä sammaltiimin vetäjän.

 

 http://www.luomus.fi/kasvitiede/itiokasvit

 

Olen julkaissut sammaltieteen alalta noin 200 tieteellistä ja popularisoivaa artikkelia.

Hankkeet, joissa olen mukana:

Kiinan sammalet

  • Hunanin sammalkasviohanke
  • Länsi-Melanesian sammalkasvio
  • Suomen sammalopas ja sammalkasviot
  • Maksasammalten kasvimaantieteellinen vaihettuminen Pohjois-Suomesta Liettuaan
  • Maksasammalten fylogenia.

 

SAMMALSEURA

toimin Suomen sammalseuran puheenjohtajana (http://pro.tsv.fi/sammalseura) ja jäsenlehti Bryobrotherellan toimittajana.

  

 

 

Sammalseuralaisia